Vítejte na stránce, kterou věnujeme našim fotoprojektům. Níže v tomto sloupci je naleznete uspořádáné tematicky, napravo pak chronologicky. /

Welcome on webpage, we dedicate to our photoprojects. Below in this column you can find them arranged thematically , on the right side chronologically:

Camino Santiago >>>
–> 2005 slideshow >>>
–> 2006 slideshow >>>
–> 2007 slides I >>>
–> 2007 slides II >>>

Cesty / Travels
–> Chandolin 2008 >>>
–> Sardinie Korsika >>>
–> Slezsko >>>

Dokumenty / Documents
–> 20. výročí Cameraty
/ Camerata's 20th anniversary >>>
–> Děkovná mše
/ Thanksgiving mass >>>
–> Kněžské svěcení
/ Priest holy orders >>>
–> Let s rodiči
/ Flight with our parents >>>
–> O naději
/
On hope
>>>
–> Rok s Annou
/
Year with Anna
>>>
–> Rok ve Vysoké
/ Year in Vysoká >>>
–> Vysoká č.p. 26 >>>
–> xQGAME >>>
–> Zima ve Vysoké >>>

Svatby / Weddings
–> Anička + Filip co. >>>
–> Anička + Filip BW >>>
–> Barbora + Petr >>>
–> Elena + Mario >>>
–>Helča a Vašek BW >>>
–>Helča a Vašek co. >>>
–> Jana + R adim BW >>>
–> Jana + R adim co. >>>
–> Klára+Vojta př. >>>
–> Klára+Vojta >>>
–> Laura + Alessio >>>
–> Milada + Pavel co. >>>
–> Milada + Pavel BW >>>
–> Na š e
/ Our >>>
–> Simona + Luděk >>>
–> Šárka + Rosťa fil . >>>
–> Šárka + Rosťa dig. >>>
–> Tereza + Jan >>>
–> Terezka + Petr >>>
–> Veronika + Roman >>>

Legenda / Legend:

–> odkaz otevře stránku v novém okně / link opens a webpage in new window

>>> zna čí odkaz na položku v deníku / link to a diary item

Pro prohlédnutí galerií obrázků doporučujeme celoobrazovkové zobrazení (toho docílíte např. stiskem F11 v Internet Exploreru). Pohyb mezi obrázky je možný i s pomocí kláves <- ( vlevo ) a -> ( vpravo ) na kl á vesnici. / Galleries b est viewed in a fullscreen mode (press eg. F11 in Internet Explorer). You can move between pictures in the galleries using <- ( left ) and -> ( right ) keys on the keyboard.

V p řípadě, že jste nenašli, něco co jste hledali, nahlédněte i do dalších částí webu /

In case you did ´t find anything you were looking for, please refer to another parts of our web:

.:NoJo:Foto:Log:.

.:CaminoSantiago:Web:.

Více informací naleznete v sekci / more info in section O/About

27.8.2016 –>Svatba Simony a Luďka / Wedding of Simona and Luděk
Zámrsk, obec mezi Hradcem Králové a Litomyšlí, místní barokní kostel, krásný zámecký park. Slunečné pozdní odpoledne pozdně letního dne. Berou se Simona a Luděk, pravděpodobně poslední svatba v okruhu našich kamarádů, pravděpodobně poslední prezentace ve Flashi. A tak jsme si to užili nejen na svatbě, ale i při zpracování a vyvedli tuto galerii v černobílé. A kdyby Vám ta nevěsta připadala nějaká povědomá, zapátrejte v galerii zhruba o 9 let hlouběji. Šla s námi poslední etapu cesty do >>> Santiaga. Teď přejeme oběma novomanželům: Buen Camino, peregrinos! / Zámrsk a village in between Hradec Králové and Litomyšl, a baroque church, beautiful park of the castle. Sunny late afternoon of the late summer day. Simona and Luděk are married, probably last wedding in a circle of our friends, probably a last Flash presentation. And therefore we enjoyed not only the wedding, but as well the processing and processd all in black and white. And when you feel, you have seen the bride already somewhere, search about 9 years earlier in the gallery history. She went with us to >>>Santiago. Now we wish both of them: Buen Camino, peregrinos!

2.8.2014 –>Svatba Veroniky a Romana / Wedding of Veronika and Roman
Svatební cesta z Čerčan do Samechova... aneb Veronika se vdávala a Roman se ženil na půvabném břehu řeky Sázavy. Více obrázků a semtam nějaké video je k nalezení zde anebo formou leporela zde. / A honeymoon from Čerčany to Samechov... Veronika and Roman married on a beautiful bank of Sázava river. The extended selection of pictures can be found as well here. Or in the form of Google story here.

8.5.2014 –>Svatba Terezky a Petra / Wedding of Terezka and Petr
Po dvou letech jsme opět fotografovali svatbu. Tentokrát Eviny sestřenice Terezky a Petra. Pokud by Vám nestačila výše uvedená galerie, více obrázků je k nalezení zde. Výbavu jsme v mezičase doplnili o zařízení na záznam zvuků. A tak je tentokrát celá prezentace doprovázena původní hudbou (včetně ruchů) hudebníků v kostele sv. Jana Nepomuckého v Košířích i cimbálovky Pavla Múčky na následné oslavě v kavárně U sv. Ludmily na pražském Náměstí Míru. / We did a wedding photography after two years again. The wedding of Terezka (cousine of Eva) and Petr. The extended selection of pictures can be found as well here. A sound recording device was added in the meantime to our equipment. Therefore is the whole presentation accompanied by the original ambient music (including background noise) of musicians in the church of st. Jean Nepomucenum in Košíře as well as Dulcimer music of Pavel Múčka at the reception in café of st. Ludmila at Prague's Náměstí Míru.

6.10.2012 –> Svatba Milady a Pavla barevně / Wedding of Milada And Pavel in color
Pavel, bratr Evy, si vzal Miladu 6.10. v kostele sv. Gotharda v Praze Bubenči. Oslava proběhla v Besední restauraci v Praze Hlubočepích. Pokud by Vám nestačila výše uvedená galerie, více obrázků je k nalezení zde. Originální hudba na skleněnou harfu byla poskytnuta Alexandrem Zoltánem ( http://www.alexomb.eu/) a pochází z jeho alba Crystal Tones. / Pavel, brother of Eva, married Milada 6.10. in the church of st. Gothard in Praha Bubeneč. The celebration took place in Besední restaurace in Praha Hlubočepy. The extended selection of pictures can be found as well here. Original music on glass harp was performed by Alexandr Zoltán ( http://www.alexomb.eu/) and comes from his album Crystal Tones.

6.10.2012 –> Svatba Milady a Pavla černobíle / Wedding of MiladaAndPavel in black and white
A zde je něco filmových fotopoznámek. Pokud by Vám nestačila výše uvedená galerie, více obrázků je k nalezení zde. / And here is a bit of film photo notes. Some more pictures can be found here here.

29.9.2012 –> Svatba Aničky a Filipa barevně / Wedding of Anička and Filip in color
Podzim nám přinesl hned dvě svatby v rychlém sledu za sebou. Nejprve se brali Anička a Filip ve Staré Živohošti u Slapské přehrady.Rozšířený výběr obrázků je možné nalézt i zde. / The autumn brought us two weddings. Anička and Filip married first in Stará Živohošť on the shore of Slapská přehrada. The extended selection of pictures can be found as well here.

29.9.2012 –> Svatba Aničky a Filipa černobíle / Wedding of Anička and Filip in black and white
Černobílý film pak zachytil jejich svatbu takto. Rozšířený výběr obrázků je možné nalézt i zde. / The black and white film emulsion mirrored their wedding in this gallery. The extended selection of pictures can be found as well here.

20.5.2012 –> 20. výročí Cameraty / Camerata's 20th anniversary
Koncert pěveckého sboru ze sousedních Čakovic, kterým si Camerata připomněla 20 let od svého vzniku a pokřtila nové CD. Mohli jsme být při tom, a tak přinášíme zvukovou ukázku z koncertu doplněnou o obrazovou dokumentaci. / A concert of a choir from Čakovice for a remembrance of Camerata's 20th anniversary as well as a debut of its new CD. We were invited to make a photodocumentation accompanied here with a live record of the concert.

18.9.2010 –> Svatba Helči a Vaška barevně / Wedding of Helča and Vašek in color
Přístav v Loužku u Orlické přehrady, plavčíci, kuchaři, lehké děvy, piráti, strážník, beduín, pobřežní hlídka a přirozeně i kapitánka Helča a kapitán Vašek. / Harbour in Loužek by Orlická reservoir, ship-boys, cooks, fast-girls, pirates, police-man, beduins, baywatch and of course captains Helča and Vašek

18.9.2010 –> Svatba Helči a Vaška černobíle / Wedding of Helča and Vašek in black and white
A ještě o něco širokoúhleji v černé a bílé s autentickou hudbou Jana Klobouka. / And a little bit more in wideangle and black and white with authentic music of Johnny Hat.

22.2.2010 –> Paní Zima ve Vysoké / Lady Winter in Vysoká
O víkendu 12. a 13. února jsme procházeli Vysokou a dokumentovali, co letos nadělila štědrá paní Zima. Experimentálně jsme zaznamenávali i polohu, a tak u barevných obrázků kromě času můžete najít i informaci o místě fotografování. / During the weekend betwen 22. and 23. february we went through Vysoká and documented, what lady Witer brought this year. We traced our location experimentally, therefore the place of shooting could be found close to every colour picture.

12.1.2010 –> Rok s Annou / One year with Anna
Anička je tu s námi už rok. Toto je ohlédnutí za jejím prvním rokem. / Anna is here already for one year. This is a look back at the first year.

30.12.2008 –> O naději / On hope
Rok 2008 nám přinesl hodně změn. Toto je vzpomínka na nejkrásnější změnu roku 2008. / Year 2008 brought many changes to us. This is a memory of the most beautiful change of 2008.

28.6.2008 –> Svatba Barbory a Petra / Wedding of Barbora and Petr
Velmi netradiční svatební obřad jsme zažili v kapličce sv. Kláry v Botanické zahradě v Praze - Troji. Následovala oslava těsně pod kaplí ve vinici s krásným výhledem na Prahu.  / We enjoyed very unconventional wedding ceremony in st. Klara chapel in Botanic Garden in Praha - Troja. The celebration followed immediately under the chapel in a wineyard of the botanic garden with a beautiful view of Prague.

3.5.2008 –> Svatba Kláry a Vojty / Wedding of Klára and Vojta
Obřad probíhal v kostele Panny Marie Karmelské v centru kláštera na návrší s výhledem na krajinu Vysočiny. Oslava pak v přiléhajícím hospodářském stavení a svatebním stanu. / Mass took place in Panna Maria Karmelská church in the center of carmelitan cloister on the top of the hill allowing a view at Vysočina landscape. Following celebration in the nearby house and wedding tent.

3.5.2008 –> Přípravy na svatbu Kláry a Vojty / Klára and Vojta wedding preparation
1. května v podvečerních hodinách jsme přibyli do Kostelního Vydří, abychom se stali součástí po tři dny se rozrůstajícího mumraje, který celý byl krásnou předehrou k svatební oslavě Kláry a Vojty. Zde je několik našich dojmů. / On 1st May we came into Kostelní vydří to become a part of for three days growing mummery, which was only a beautiful ouverture to the wedding celebration of Klára and Vojta. This is a couple of our impressions.

24.3.2008 –> Chandolin 2008
Fotopoznámky z Chandolin - vesnice na konci cesty kdesi vysoko v horách. Jako zápisník jsme tentokrát vzali několik krabiček černobílého a několik kazet prošlého diapozitivního filmu. / Photonotes form Chandolin - a village at the end of the way somewhere high in the mountains. As a notebook we took a couple of rolls of black and white and expired diapositive films.

23.12.2007 .:Camino:Santiago:Web:.
Po n ěkolika probdělých nocích vydalo úsilí své ovoce, a tak se s Vámi můžeme podělit o něco zážitků z naší pouti do Santiaga de Compostela v nové sekci .:Camino:Santiago:Web:. Doplněny byly i 4 galerie z cesty níže. / After a couple of nights we can share with you a bit of experience from our Camino Santiaho in a new section .:Camino:Santiago:Web:. As well 4 new galleries were added here.

20.10.2007 –> Svatba Šárky a Rosti na filmu / Wedding of Šárka and Rosťa on the film
Svatba Šárky a Rosti v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova Mostu a následná oslava zachycené okem Josefa. Pokud by některému prohlížeči nevyhovovala –> flashová verze, je k dispozici i –> album v HTML. / Wedding of Šárka and Rosťa in the church of Nejsv. Salvátor close to Prague 's Charles Bridge and following celebration captured using Josef's eye on film. In case some browser doesn't support the –> flash version, there is an –> HTML version as well available.

20.10.2007 –> Svat ba Šárky a Rosti digitálně / Wedding of Šárka and Rosťa on the digital sensor
A takhle svatbu viděla Eva (a později oba společně) op ět jak ve –> flashi, tak v –> HTML. / And this is the way how Eva (and later both of us) saw it again in –> Flash and –> HTML.

4.8.2007 –> Svatba Jany a Radima v barvě / Wedding of Jana and Radim in color
Ano, vdávala se mi sestra. Digitál měla v ruce tentokrát převážně Eva a tak toto je svatba viděná spíš jejím okem. / Yes, my sister did marry Radim. This time Eva holded mostly the digital camera and therefore this is how her eye saw the wedding.

4.8.2007 –> Svatba Jany a Radima černobíle / Wedding of Jana and Radim in black and white
A takhle se svatba zobrazila na černobílém Tri-Xu a monochromatickém BW400CN. Stroj jsem naopak v ruce držel převážně já, i když za některé snímky je rovněž zodpovědná Eva. / And this is the way how black and white Tri-X and monochromatic BW400CN sees the wedding. The camera was mostly in my hands, although for some of the pictures is Eva as well responsible.

22 . 7 .200 7 –> Camino Santiago Triacastela –> Finisterre
Z Triacastely pod horami je to do Santiaga něco přes 100 kilometrů. Cesta zelenou Galicijskou krajinou je překrásná. Říkáme si, že lepší odměnu poutník po tak dlouhé cestě snad ani nemohl dostat. Teren je sestupný, přesto ne snadný, protože křižujeme spoustu údolí vyhloubených říčkami, jako například to, ve kterém je zbudován rozlehlý klášter Samos. Několik mlžných rán, Portomarín a pak už si nás přitáhne cíl naší cesty – Santiago. Abychom dostáli tradici a trochu odpočinuli, vydáme se ještě autobusem až do Finisterre na samý konec středověkého světa, kde naše pouť končí. / From Triacastela below mountains to Santiago there remains more than 100 kilometers. The way through green galician landscape is beautiful. What could be more rewarding for a pilgrim after 700 km of walking? It is steep, though not easy, we have to cross numerous small river walleys as is the one, where was built Samos - a huge monastery. A couple of foggy mornings, Portomarín and then the destiantion of our camino – Santiago attracts us. To follow a tradition and to relax we go by bus to Finisterre – end of the mediaeval world, where our pilgrimage ends as well.

1 0. 7 .200 7 –> Camino Santiago Leon –> Triacastela
Třetí etapu jsme zahájili v městě León, prošli půvabným městečkem Hospital de Orbigo, ve městě Astorga opustili Mesetu a přes Rabanal vystoupali do hor až ke Cruz de Fierro – kříži, u nějž poutníci odkládají kámen coby symbol hříchu, který s sebou nesli. Po sestupu 2 dny odpočineme v rovince vinné oblasti Bierzo, abychom se mohli vydat do hor podruhé, ve kterých těsně před průsmykem O Cebreiro vstoupíme do Galicie – okouzlující zelené krajiny plné stromů a pastvin a posledního království cesty – zde leží Santiago. / Third part of our camino we started in city León, went through beautiful Hospital de Orbigo, left the Meseta in Astorga and through Rabanal climbed into mountains reaching Cruz de Fierro – a cross where many pilgrims leave a stone symbolising his/her sins. After descending we rest a bit in Bierzo region known for wine to be able to climb another mountains, in which just before O Cebreiro pass we do enter Galicia – enchanting green landscape full of trees and sheepwalks and the last kingdom of the camino – here lies Santiago.

24.5.2007 –> xQGAME
Několik obrázků z galaxie, do které byl Aquasoft evakuován po anihilaci Země / A couple of pictures from galaxy, where Aquasoft was evacuated to after Earth anihilation

17.3.2007 –> Rok ve Vysoké / Year in Vysoká
Fotopoznámky z návštěv Vysoké u Mělníka a okolí v průběhu let 2005 - 2007 / Photonotes from my vistis of Vysoká u Mělníka and around during 2005 - 2007

17.3.2007 –> Vysoká čp. 26 Statek Kabrielů / Kabriel's farm Vysoká No. 26
Statek, který byl vrácen našim dědům po letech komunistického hospodaření, leží na pokraji CHKO Kokořínsko ve Vysoké u Mělníka / The farm which was given back into the hands of our granfathers after years of communistic ownership. It lays in Vysoká u Mělníka, on the border of National preserve Kokořínsko

17.2.2007 –> Svatba Terezy a Jana/Wedding of Tereza and Jan
Kostel sv. Voršily, Praha - Národní třída. Oslava pak probíhala Na Santince, Praha - Dejvice

17.2.2007 –> Svatba Terezy a Jana - HTML verze v bílé/HTML version in white
V případě, že Vám nefunguje první album, můžete použít album v HTML bez použití Adobe Flashe v bílém provedení. / In case previous version is not working correctly for you, use just this one without Adobe Flash in white.

17.11.2006 –> Návštěva ve Slezsku
Návštěva u kamarádů v nejvýchodnějším cípu republiky/Visit by our friends in Slezsko

30. 10 .200 6 –> Camino Santiago Burgos –> Sahagun
Druhou etapu cesty a první etapu naší svatební cesty jsme zahájili v Burgosu, odkud jsme vystoupali k okraji náhorní plošiny Meseta a po ní jsme šli až do městečka Sahagún / Second part of the camino and first part of our honeymoon we started in Burgos, from where we climbed to the beginning of plateau Meseta, where this years endpoint – city of Sahagún stands.

8.10.2006 –> Vyhlídkový let s rodiči/Air flight with our parents
Vzhledem k tomu, že část rodičů se našeho bláznivého dárku vzdala, můžeme ukázat několik leteckých snímků z Letňan, Neratovic, Mělníka, Vysoké a Kbel.

23.9.2006 –> Naše svatba/our wedding
Kompletní webová stránka s fotografiemi Jana Hejcmana a Václava Jiřičky / complete coverage of our wedding with photos of Jan Hejcman and Václav Jiřička

30.9.200 5 –> Camino Santiago St. Jean –> Burgos
Obrazová dokumentace první etapy cesty začíná ve francouzské vesničce St. Jean Pied de Port, tradičním východisku poutníků při cestě z kontinentální Evropy přes Pyreneje. Pokračuje přechodem Pyrenejí, v nichž se vstupuje do španělské provincie Navarry. Spočineme v klášteře Roncesvalles – záchytném bodu poutníka po přechodu hor. Po sestupu z podhůří Pyrenejí projdeme Pamplonou – prvním velkým městem a vstoupíme do Riojy, druhého Španělského království, oplývajícího vínem. A po jejím průchodu se dotkneme i Castilie a Leonu – největší provincie – a jejího hlavního města – Burgosu, ve kterém etapa končí. / The photodocumentation of the first part of our camino starts in a french village called St. Jean Pied de Port, a traditional gateway of pilgrims walking from continental Europe through Pyrenees. We do continue through Pyrenees entering Spanish province Navarra. We rest a bit in Roncesvalles. After descending Pyrenees we look at Pamplona – first big city on the way and enter Rioja, second spanish kingdom, well known for wine. And after traversing Rioja we touch Castillia and Leon as well – the largest province – including its capital Burgos, where this part finishes.

10.9.2005 –> Svatba Laury a Alessia/Wedding of Laura and Alessio
Italská svatba jak má být, jedna z nejmilejších svateb, co jsem zažil / True Italian wedding, one of the most beautiful, I have seen. Cassano Magnago/Jerago con Orago, Varese, Italia

20.8.2004 –> Sardinie a Korsika/Sardegna and Corse

Tato stránka je malým připomenutím našeho putování po svazích hor, stezkách i vyschlých korytech říček, které za tisíciletí vyhloubily hluboké soutěsky, po dlažbě i horkem rozehřátém asfaltu měst a mozaikách dávno opuštěných starobylých sídel nořících se z životadárné úrodné i když trochu vyprahlé země ostrovů Sardinie a Korsika, které jsme podnikli ve více než čtyřiceti účastnících na počátku července 2004.

30.8.2003 –> Svatba Eleny a Maria/Wedding of Elena and Mario
První italská svatba a moc krásný zážitek / The first italian wedding and a beautiful experience Jerago con Orago, Varese, Italia

28.4.2002 –> Děkovná mše Járy Vracovského a Marka Sklenáře
Den po svěcení následovala první mše Járy a Marka v kostele svatého Jana Nepomuckého v Plzni

27.4.2002 –> Kněžské svěcení Járy Vracovského, Petra Matuly a Marka Sklenáře
Kněžské svěcení v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni